Przelew SEPA

Przelew SEPA można zrealizować łatwo, szybko i bezpiecznie w oddziale lub w systemie bankowości internetowej BOŚBank24 iBOSS.

Warunki, które musi spełniać przelew SEPA:

  • waluta przelewu: EUR
  • koszty: podział kosztów pomiędzy zleceniodawcę oraz beneficjenta - zleceniodawca pokrywa koszty banku wysyłającego, a Beneficjent koszty banku otrzymującego przelew SEPA
  • poprawny format rachunku IBAN zleceniodawcy oraz beneficjenta
    prawidłowy numer NRB poprzedzony dwuliterowym kodem kraju
  • bank zleceniodawcy oraz beneficjenta obsługuje przelewy SEPA

listę banków obsługujących SEPA można znaleźć tutaj.

W przypadku otrzymania zwrotu przelewu SEPA do Banku jest on wyjaśniany ze zleceniodawcą w celu wyeliminowania nieprawidłowości/przyczyny zwrotu. Bank pobiera prowizję za powtórne wysłanie przelewu zgodnie z Taryfą opłat i prowizji.

Wszystkie dyspozycje złożone do 17:00 są realizowane przez BOŚ Bank w tym samym dniu, dyspozycje złożone po 17:00 są realizowane w kolejnym dniu roboczym. Bank beneficjenta powinien zostać uznany kwotą przelewu SEPA w ciągu następnego dnia roboczego po dniu realizacji przelewu przez BOŚ Bank. Jeśli rachunek jest prowadzony w walucie różnej niż EUR to transakcja zostanie przewalutowana z zastosowaniem kursów wymiany zawartymi w „Tabeli kursów walut BOŚ S.A.” obowiązującymi w BOŚ Banku w momencie księgowania transakcji.

BOŚ Bank nie realizuje przelewów SEPA "w trybie pilnym" i „trybie ekspresowym”. Zleceniodawca pokrywa koszty banku wysyłającego, a beneficjent koszty banku otrzymującego przelew SEPA.