Oferta dla samorządów

Skorzystaj z oferty dla samorządów

Finansowanie

Produkty finansowe z uwzględnieniem specyfiki sektora jednostek samorządu terytorialnego:

 • Rachunki bankowe – bieżąca działalność

  rachunki dostosowane są do specyfiki działania JST

 • Kredyty – uzupełniające finansowanie ze środków publicznych (w tym unijnych)
  • kredyty obrotowe w formie linii kredytowej lub w rachunku bieżącym
  • kredyty i pożyczki inwestycyjne
 • Lokaty i depozyty – dodatkowe dochody z nadwyżek finansowych

  zwiększenie profitów finansowych przy wykorzystaniu wolnych środków w budżecie JST

 • Gwarancja bankowa – pewność finansowania

Projekty proekologiczne

Projekty proekologiczne zrealizujesz z udziałem środków publicznych (krajowych i unijnych). Umożliwią to produkty:

 • Kredyt z premią termomodernizacyjną BGK

  premia umożliwia spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji, która poprawi efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnym w zasobie gminy.


Obsługa

Obsługę produktów dodatkowo ułatwią usługi:

 • Bankowość elektroniczna sprawne zarządzanie finansami poprzez bankowość elektroniczną
 • Doradztwo ekologiczno-inwestycyjne obejmujące identyfikację oraz weryfikację przez inżynierów ekologów, możliwych do realizacji działań inwestycyjnych pod kątem uzyskania wymiernych korzyści ekologicznych, ekonomicznych oraz kompletności procesu inwestycyjnego
 • Usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych
 • Emisja zielonych obligacji samorządowych (sprawdź na bossa.pl)

 • Bank Ochrony Środowiska podpisuje ramowe porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA przeznaczonego na sfinansowanie przygotowania  dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

  Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ, pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

  Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach JST może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

  Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

  Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

  Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

  Dotychczas podpisane porozumienia:

  • Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie 🡲 przeczytaj
  • Powiat Lipsko, woj. mazowieckie 🡲 przeczytaj
  • Gmina Gdów, woj. małopolskie 🡲 przeczytaj
  • Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie 🡲 przeczytaj
  • Gmina Wolbórz, woj. łódzkie 🡲 przeczytaj
  • Gmina Łomazy, woj. lubelskie 🡲 przeczytaj

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji lub reprezentujesz firmę doradczą, która chciałaby nawiązać współpracę z BOŚ jako konsultant dokumentacji technicznej,  napisz mail na adres: elena@bosbank.pl

lub wyślij formularz do naszego doradcy.

Wypełnij formularz kontaktowy