Oferta dla samorządów

Skorzystaj z oferty dla samorządów

Finansowanie

Produkty finansowe z uwzględnieniem specyfiki sektora jednostek samorządu terytorialnego:

 • Rachunki bankowe – bieżąca działalność

  rachunki dostosowane są do specyfiki działania JST

 • Kredyty – uzupełniające finansowanie ze środków publicznych (w tym unijnych)
  • kredyty obrotowe w formie linii kredytowej lub w rachunku bieżącym
  • kredyty i pożyczki inwestycyjne
 • Lokaty i depozyty – dodatkowe dochody z nadwyżek finansowych

  zwiększenie profitów finansowych przy wykorzystaniu wolnych środków w budżecie JST

 • Gwarancja bankowa – pewność finansowania

Projekty proekologiczne

Projekty proekologiczne zrealizujesz z udziałem środków publicznych (krajowych i unijnych). Umożliwią to produkty:

 • Kredyt z premią termomodernizacyjną BGK

  premia umożliwia spłatę kredytu zaciągniętego na realizację inwestycji, która poprawi efektywność energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkalnym w zasobie gminy.

  • EKOpożyczka dla samorządów

  Pożyczka przeznaczona na realizowanie inwestycji przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, które korzystają z dofinansowania z grantu ELENA.

  EKOpożyczką dla samorządów można finansować inwestycje w następujących sektorach:

  • poprawa efektywności energetycznej   budynków mieszkalnych będących w zasobie komunalnym oraz budynków użyteczności publicznej (z uwzględnieniem instalacji OZE);
  • oświetlenie uliczne (modernizacja);
  • budowa stacji ładowania pojazdów elektrycznych;
  • budowa i modernizacja sieci ciepłowniczych.

Dokumenty:


Obsługa

Obsługę produktów dodatkowo ułatwią usługi:

 • Bankowość elektroniczna sprawne zarządzanie finansami poprzez bankowość elektroniczną
 • Doradztwo ekologiczno-inwestycyjne obejmujące identyfikację oraz weryfikację przez inżynierów ekologów, możliwych do realizacji działań inwestycyjnych pod kątem uzyskania wymiernych korzyści ekologicznych, ekonomicznych oraz kompletności procesu inwestycyjnego
 • Usługi konsultacyjno-doradcze w sprawach finansowych
 • Emisja zielonych obligacji samorządowych (sprawdź na bossa.pl)
 • Bank Ochrony Środowiska podpisuje ramowe porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego. Deklaracja współpracy dotyczy m.in. wymiany informacji i doświadczeń w zakresie przygotowania i finansowania inwestycji proekologicznych. Kluczowym elementem porozumienia jest udostępnienie przez BOŚ bezzwrotnego finansowania pochodzącego z unijnego programu ELENA przeznaczonego na sfinansowanie przygotowania  dokumentacji technicznej niezbędnej dla realizacji inwestycji proekologicznych.

  Środki z grantu ELENA, którymi dysponuje BOŚ, pozwolą na sfinansowanie 90% kosztów dokumentacji technicznej koniecznej do przygotowania w ramach planowanych inwestycji ekologicznych. Wśród działań możliwych do sfinansowania z grantu są m.in. audyty energetyczne, projekty architektoniczno-budowlane, analizy techniczne, raporty oddziaływania na środowisko oraz studia wykonalności odnawialnych źródeł energii. Samorząd poniesie koszt w wysokości jedynie 10% wartości przygotowania dokumentacji.

  Zawarte porozumienie obejmuje kilka obszarów związanych z zielonymi inwestycjami. W jego ramach JST może liczyć na wsparcie BOŚ przy projektach mających na celu: poprawę efektywności energetycznej – w tym poprzez montaż instalacji OZE – wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Możliwe do zrealizowania są również projekty dotyczące budynków użyteczności publicznej, modernizacji lub rozbudowy oświetlenia ulicznego, budowy stacji ładowania pojazdów zeroemisyjnych oraz rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczych.

  Porozumienie będzie obowiązywać do końca 2023 r. z możliwością jego przedłużenia.

  Przygotowana dzięki grantowi ELENA dokumentacja techniczna będzie mogła być w szczególności wykorzystana przez samorządy dla uruchomienia inwestycji finansowanych ze środków programów unijnych perspektywy 2021-2027.

  Jesienią 2022 r. BOŚ uruchomi specjalny produkt dla samorządów – EKO Pożyczka dla samorządów – który umożliwi sfinansowanie wkładu własnego samorządów w projektach dotacyjnych.

  Dotychczas podpisane porozumienia:

  1. Miasto Żyrardów, woj. mazowieckie (13.07.2022) 🡲 przeczytaj
  2. Powiat Lipsko, woj. mazowieckie (14.07.2022) 🡲 przeczytaj
  3. Gmina Gdów, woj. małopolskie (15.07.2022) 🡲 przeczytaj
  4. Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie, woj. warmińsko-mazurskie (18.07.2022) 🡲 przeczytaj
  5. Gmina Wolbórz, woj. łódzkie (21.07.2022) 🡲 przeczytaj
  6. Gmina Łomazy, woj. lubelskie (27.07.2022)
  7. Gmina Wisznice, woj. lubelskie (05.08.2022)
  8. Stowarzyszenie Warmińsko-Mazurskich Samorządów Pogranicza (12.08.2022)
  9. Gmina Miasta Tarnów, woj. małopolskie (08.09.2022)
  10. Gmina Stalowa Wola, woj. podkarpackie (15.09.2022)
  11. Gmina Godziszów, woj. lubelskie (20.09.2022)
  12. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, woj. małopolskie (18.10.2022)
  13. Powiat Łęczycki, woj. łódzkie (09.11.2022)
  14. Gmina Karczmiska, woj. lubelskie (29.11.2022)
  15. Gmina Murów, woj. opolskie (05.12.2022)
  16. Nowy Sącz, woj. małopolskie (22.12.2022)
  17. Nowa Ruda, woj. dolnośląskie (22.12.2022)
  18. Gmina Pieszyce, woj. dolnośląskie (22.12.2022)
  19. Gmina Jabłoń, woj. lubelskie (22.12.2022)

Skontaktuj się z nami

Jeśli chcesz otrzymać więcej informacji lub reprezentujesz firmę doradczą, która chciałaby nawiązać współpracę z BOŚ jako konsultant dokumentacji technicznej,  napisz mail na adres: elena@bosbank.pl

lub wyślij formularz do naszego doradcy.

Wypełnij formularz kontaktowy