iBOSS24

Zarządzaj finansami swojej firmy
z dowolnego miejsca
iBOSS24 to nowoczesny system bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych. Umożliwia zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24 godziny na dobę.

Korzyści

 • Dostęp do rachunków, depozytów, innych produktów i wyciągów

 • Bezpieczeństwo i wygoda

 • Wnioski i dyspozycje elektroniczne

Metody logowania

 • BOŚtoken. Jest to bezpieczny i wygodny token mobilny, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS. Aplikacja służy do logowania i autoryzacji dyspozycji w iBOSS24.

  Instrukcja obsługi BOŚtoken


 • Podpis kwalifikowany (Szafir, Sigillum,) podpis elektroniczny - elektroniczny odpowiednik podpisu własnoręcznego. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.


  Wymagania dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego:
  Do używania podpisu elektronicznego konieczna jest instalacja odpowiedniego komponentu, do czego konieczne może być posiadanie praw administratora komputera.
  Zależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wymagania związane z instalacją komponentu do generowania podpisów elektronicznych są następujące:

  • system operacyjny: Microsoft Windows
  • przeglądarka:
   • Microsoft Edge
   • Firefox
   • Opera
   • Chrome
  • instalacja maszyny wirtualnej Java. Jest to niezbędne do uruchomienia apletu Java służącego do składania podpisów elektronicznych. Do instalacji maszyny wirtualnej mogą być wymagane uprawnienia administracyjne.
 • Jakie metody logowania i autoryzacji są wykorzystywane w iBOSS24?

  W iBOSS24 do logowania i autoryzacji służą: BOŚtoken (Aplikacja mobilna) oraz podpis kwalifikowany (iBOSS e-Podpis).

  Co to jest BOŚtoken?

  Jest to token mobilny o nazwie BOŚtoken, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS.

  W jaki sposób można skorzystać z BOŚtoken?

  BOŚtoken należy pobrać ze sklepu Play lub AppStore i zainstalować w smartfonie. Jest to aplikacja bezpłatna. Po zainstalowaniu aplikacja nie jest jeszcze aktywna, musi być zarejestrowana w Banku. Do tego służy jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24, które Bank wyśle SMS-em do Użytkownika systemu, na podstawie odpowiedniej dyspozycji. Należy zalogować się tym hasłem do iBOSS24 i wówczas wyświetlą się dalsze kroki rejestracji BOŚtokena. Można też wspomóc się instrukcją BOŚtokena.

  W jaki sposób autoryzuje się logowania i inne dyspozycje w iBOSS24 za pomocą BOŚtokena?

  Na ekranie dyspozycji (lub ekranie logowania) należy wcisnąć przycisk „podpisz”. Za chwilę  na smartfonie pojawi się powiadomienie PUSH. Należy je kliknąć i zalogować się do BOŚtoken za pomocą PIN-u, który został ustawiony podczas rejestracji BOŚtokena. Po zalogowaniu wyświetlą się szczegóły podpisywanej dyspozycji (np. logowanie, przelew, paczka, wniosek, itp.). Należy zaakceptować dyspozycję i ponownie wprowadzić PIN.

  Jak należy postąpić w przypadku utraty telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?

  Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88 i w pierwszej kolejności zablokować token mobilny. Następnie jeśli użytkownik będzie posiadać nowe urządzenie (telefon) na którym może zostać zainstalowana aplikacja BOŚtoken, nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Jak należy postąpić w przypadku wymiany telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?

  Jeśli posiadasz jeszcze swój poprzedni telefon, zaloguj się za pomocą BOŚtokena, który jest tam zainstalowany. Następnie w ustawieniach użytkownika należy dezaktywować urządzenie (dotychczasowy BOŚtoken). Po otrzymaniu SMS-em tymczasowego hasła należy aktywować BOŚtoken na nowym telefonie zgodnie z zgodnie z instrukcją.

  Można się również skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88. Nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Jak odblokować BOŚtoken?

  Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88. Nasi konsultanci prześlą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję odblokowania może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Czy można korzystać z BOŚtokena na kilku telefonach?

  Nie. BOŚtoken może być zarejestrowany w danym momencie tylko na jednym smartfonie.

  Chcę korzystać z podpisu kwalifikowanego, co muszę zrobić?

  Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, możesz go zakupić samodzielnie u certyfikowanych wystawców podpisów lub zamówić podpis Szafir wydawany przez KIR u pracownika BOŚBanku.

  Na jakich smartfonach działa token mobilny?

  Na wszystkich modelach posiadających system Android lub iOS.

  Czy korzystanie z tokena mobilnego wymaga dostępu do internetu?

  Tak, BOŚtoken wymaga łączności internetowej telefonu. Może się połączyć z internetem np. za pomocą wifi.

  W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo BOŚtokena?

  BOŚtoken może być zainstalowany tylko na jednym smartfonie, które klient wskazuje podczas procesu rejestracji. Do jego uruchomienia wymagane jest odblokowanie telefonu oraz wprowadzenie do aplikacji numeru PIN ustalonego przez Użytkownika. System bankowości elektronicznej w trakcie autoryzacji sprawdza z jakiego urządzenia nawiązano połączenie i umożliwia autoryzację tylko z aparatu który wcześniej został zarejestrowany. Podczas autoryzacji transakcji na telefonie wyświetlane są jej dane szczegółowe np. treść przelewu.  Za pomocą BOŚtoken można podpisać tylko dyspozycje które są wyświetlone na ekranie komputera Użytkownika podpisującego dyspozycje.

  Nie mam smartfona, na którym mógłbym zainstalować BOŚtoken. Jakie są inne metody logowania  i autoryzacji oprócz BOŚtokena?

  Klienci naszego Banku mogą logować się i autoryzować dyspozycje przy pomocy podpisu kwalifikowanego, wydawanego przez certyfikowany podmiot. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiego podpisu, BOŚBank może pośredniczyć w zakupie podpisu Szafir wydawanego przez KIR S.A. Proszę jednak pamiętać, że czas od złożenia zamówienia na podpis do dostarczenia podpisu może wynosić od kilku do kilkunastu dni.

  Ile kosztuje BOŚtoken i podpis kwalifikowany?

  BOŚtoken jest bezpłatny. Korzystanie w iBOSS24 z podpisu kwalifikowanego jest bezpłatne, aczkolwiek należy ten podpis kupić w instytucji certyfikującej (np. KIR S.A.). Cena nowego podpisu kwalifikowanego w KIR S.A. wynosi od 250 zł do 350 zł w zależności od rodzaju oraz długości okresu na jaki został nabyty.

Funkcjonalności

 • Klienci Korporacyjni mogą korzystać jednocześnie z wielu rachunków bankowych, zarówno bieżących jak i pomocniczych, otwieranych i zamykanych na bieżąco, w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Istnieje możliwość otwierania kolejnych rachunków w iBOSS24 elektronicznie bez konieczności kontaktu z Doradcą.

  Jak to działa?

  Założenie rachunku odbywa się poprzez wypełnienie Dyspozycji otwarcia Rachunku w iBOSS24. Dyspozycja zawiera wszelkie informacje konieczne do otwarcia rachunku. Po realizacji dyspozycji numer nowego rachunku jest prezentowany w systemie. Administrator systemu może od razu nadać odpowiednie uprawnienia poszczególnym osobom. Dodatkowo w iBOSS24 otrzymują Państwo potwierdzenie otwarcia rachunku.

  Dla kogo?

  Wszyscy Klienci Korporacyjni oraz sektora Finansów Publicznych korzystający z bankowości elektronicznej iBOSS24.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku  Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną iBOSS24
  • korzystać z opcji Wniosków.
 • Zamiast dyspozycji papierowych dotyczących obsługi rachunku korzystaj z szybszych, prostszych i bezpieczniejszych dyspozycji i wniosków elektronicznych. Za pomocą tej usługi założysz nowy rachunek, dodasz nowych użytkowników do systemu, ustawisz limity transakcji, zamówisz nowe urządzenie do logowania i wiele innych.

  Korzyści:

  • oszczędność czasu poświęcanego na załatwianie z bankiem spraw operacyjnych,
  • wygoda i przejrzystość formularzy elektronicznych dzięki mechanizmom pomagającym w ich wypełnianiu,
  • znacznie szybsza realizacja dyspozycji po stronie banku,
  • brak opłat za realizację dyspozycji elektronicznych.

  Szczegóły:

  Za pomocą systemu iBOSS24 można złożyć wnioski elektronicznie m.in.:

  • opinia bankowa/zaświadczenia
  • otwarcie rachunku pomocniczego lub lokacyjnego
  • zmiana rachunku prowizyjnego
  • otwarcie/zamknięcie lokaty overnight
  • dodanie użytkownika
  • ustawienie limitów transakcji
  • ustawienie powiadomień
  • udostępnienie rachunku
  • usunięcie użytkownika
  • dyspozycje dotyczące wyciągów bankowych (udostępnienie, zmiana częstotliwości generowania danych)
  • zamówienie urządzenia autoryzacyjnego
  • zmiana danych użytkownika
  • wnioski dotyczące kart debetowych

  i wiele innych dyspozycji.

  Jak to działa?

  Dyspozycje i wnioski elektroniczne składane są w systemie iBOSS24 w sekcji: Wnioski. Wypełnione dyspozycje i wnioski elektroniczne wymagają akceptacji przez wcześniej wskazane osoby.

  Jak skorzystać?

  Wnioski elektroniczne to wygodna i przejrzysta forma składania dyspozycji. Dzięki złożeniu zlecenia w bankowości elektronicznej iBOSS24 można zaoszczędzić czas poświęcony na załatwianie z Bankiem spraw operacyjnych. Do korzystania z wniosków i dyspozycji elektronicznych konieczna jest zgoda w formie papierowej. Jeśli powyższa zgoda nie została złożona należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych.

 • Realizuj przelewy własne (pomiędzy rachunkami firmy), krajowe (w tym do ZUS i  US), zagraniczne (SWIFT, SEPA, TARGET2). Możesz również tworzyć przelewy płacowe, grupowe oraz zlecenia stałe.

  System prezentuje listę wszystkich przelewów oraz paczek przelewów wraz ze statusem ich realizacji. Istnieje możliwość wglądu w szczegóły transakcji oraz m.in.: edytowanie, podpisywanie, kopiowanie czy usuwanie przelewów.

  Korzyści:

  • zlecanie różnych typów płatności: przelewy własne (pomiędzy rachunkami firmy), krajowe (w tym do ZUS) przelewy podatkowe,
  • zlecanie przelewów zagranicznych (SWIFT, SEPA, TARGET2), w tym przelewów w trybie Pilny i Expres,
  • tworzenie przelewów płacowych, grupowych oraz zleceń stałych,
  • prezentacja listy wszystkich przelewów oraz paczek przelewów wraz ze statusem ich realizacji,
  • akceptacja płatności zgodnie z reprezentacją firmy lub zgodnie z wzorem podpisu ustalonym dla bankowości elektronicznej,
  • możliwość wglądu w szczegóły transakcji oraz m.in.: edytowanie, podpisywanie, kopiowanie czy usuwanie przelewów,
  • tworzenie paczek przelewów,
  • import przelewów i eksport statusów zleceń,

  Jak to działa?

  W celu wykonania przelewu przez bankowość elektroniczną iBOSS24 należy wykonać 3 kroki:

  1. Wypełnić formatkę przelewu uzupełniając wszystkie wymagane pola.

  2. Podpisać (autoryzować) przelew zgodnie ze schematem akceptacji ustawionym dla bankowości elektronicznej.

  3. Przekazać przelew do banku.

  Czynności to można oczywiście wykonać dla paczki przelewów co usprawnia i przyspiesz składanie dyspozycji.

 • Korzyści:

  • automatyzacja wypłat wynagrodzeń,
  • poufność transakcji dzięki utajnieniu płatności płacowych na wyciągach bankowych,
  • bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach - informacje są chronione odpowiednimi prawami i tylko dedykowane osoby mają do nich dostęp,
  • integracja z systemem kadrowym pozwala na automatyczne wczytanie do iBOSS24 plików z przelewami płacowymi, wyeksportowanymi wcześniej z systemu HR, a po realizacji - rozksięgowanie w systemie HR informacji zwrotnej.

  Jak to działa?

  Lista pracowników
  W pierwszym kroku należy umieścić w systemie iBOSS24 listę pracowników w opcji Kontrahenci. Można utworzyć kilka list, np. Pracownicy kontraktowi, Pracownicy biurowi, Produkcja, itp. Dane pracowników można wpisać lub zaimportować do systemu iBOSS24 z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Płatności płacowe

  Płatności płacowe tworzy się poprzez wskazanie wcześniej przygotowanej Listy pracowników. Po wyświetleniu tej Listy należy tylko uzupełnić kwoty wynagrodzeń poszczególnych osób. Jeżeli kwoty wynagrodzeń są takie same dla całej listy, wystarczy kwotę jednokrotnie wpisać podczas wskazywania listy pracowników.

  Kwoty przelewów płacowych mogą zostać również zaimportowane z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Dane dotyczące wynagrodzeń

  Dostęp do zrealizowanych płatności z tytułu wynagrodzeń mają tylko dedykowane osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia. Osoby te mogą przeglądać płatności i pobierać z systemu wykaz płac w postaci pliku. Pozostali użytkownicy w historii rachunku oraz na wyciągach widzą tylko kwoty zbiorcze wszystkich przelewów płacowych.

  Dla kogo?

  Funkcja systemu jest dostępna dla wszystkich Klientów. Korzystanie z przelewów płacowych nie wymaga otwarcia nowego rachunku.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z przelewów płacowych należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący,
  • ustawić uprawnienia do przelewów płacowych dla wskazanych pracowników w zakładce Administracja -> Uprawnienia Użytkowników.
 • Usługa Masowe Płatności Przychodzące (MPP) to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników. Dzięki MPP możesz:

  • zidentyfikować zaległe płatności
  • szybko otrzymać informację o wartości wpłat

  Korzyści:

  • obniżenie kosztów księgowych oraz archiwizacji dokumentów papierowych,
  • zmniejszenie kosztów przetwarzania danych,
  • wiarygodna, szybka i przejrzysta informacja o liczbie i wartości wpłat z tytułu swoich należności,
  • zautomatyzowanie identyfikacji płatników,
  • usystematyzowanie transferu danych eksportowanych z Banku do systemu księgowego,
  • efektywna kontrola spływu należności,
  • usystematyzowana ewidencja wpływów,
  • szybka identyfikacja płatności,
  • możliwość monitorowania płatności.

  Jak to działa?

  Masowe Płatności Przychodzące opierają się na jednym rachunku, na którym są wykonywane wszelkie płatności przez płatników. Dla każdego płatnika zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny” - 26-cyfrowy numer składający się z:

  • części stałej:
   • 8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku
   • ID Klienta
  • części zmiennej:
   • 12-cyfrowy identyfikator płatnika
   • 2-cyfrowa liczba kontrolna

  Cześć zmienna jest definiowana przez Klienta.

  Płatnik reguluje swoje płatności korzystając z indywidualnego dedykowanego numeru wirtualnego  rachunku. System bankowy identyfikuje płatność na podstawie wirtualnego numeru rachunku i przeksięgowuje na wskazany rachunek. W systemie iBOSS24 dostępny jest raport zawierający szczegóły wszystkich płatności.

  Dla kogo?

  • zakłady energetyczne,
  • administratorzy spółdzielni i wspólnot,
  • urzędy miast,
  • operatorzy telefonii, telewizji i internetu,
  • firmy świadczące usługi komunalne.
  • szkoły wyższe, taneczne, językowe,
  • siłownie.

  Jak skorzystać?

  Aby korzystać z Masowych Płatności Przychodzących (MPP) należy:

  • posiadać rachunek bieżący oraz rachunek MPP w BOŚ Banku (istnieje możliwość prowadzenia usługi w ramach rachunku bieżącego),
  • korzystać z iBOSS24,
  • uzgodnić z Bankiem warunki techniczne usługi MPP.
 • Karty płatnicze to wygodny i przejrzysty sposób na kontrolowanie wydatków firmowych, możesz skorzystać z oferty kart debetowych i kart kredytowych dostosowanych do potrzeb Twojej Firmy

  Korzyści

  • łatwy sposób zarządzać kartami płatniczymi w systemie iBOSS24:
   • dostęp do historii transakcji
   • dostęp do wyciągów
   • możliwość zmiany limitów dziennych dla wszystkich typów transakcji
   • możliwość konfiguracji automatycznej spłaty karty kredytowej
   • dodatkowe zabezpieczenie transakcji w internecie za pomocą BOŚTokena
  • możliwość dodania kart płatniczych do portfela g-pay
  • szeroki pakiet ubezpieczeń

  Jak to działa:

  Karty płatnicze to produkty bankowości transakcyjnej dzięki którym można dokonywać płatności w oparciu o saldo rachunku bieżącego  - karty debetowe business oraz w oparciu i saldo kredytowe – karty kredytowe business

  Dla kogo:

  Wszyscy Klienci korzystający z iBOSS24

  Jak skorzystać:

  System iBOSS24 umożliwia złożenie wniosku o karty płatnicze oraz w kolejnym kroku dyspozycji do kart.

 • Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

  Korzyści:

  • przyspieszenie realizacji przepływów środków na rachunkach,
  • zwiększenie przychodów odsetkowych,
  • zmniejszenie / optymalizacja kosztów odsetkowych,
  • zarządzanie skonsolidowanymi środkami w rozproszonej strukturze rachunków,
  • utrzymanie autonomii finansowej jednostek podporządkowanych,
  • oszczędność czasu związana z wyeliminowaniem codziennego realizowania przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami.

  Jak to działa?

  Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości iBOSS24 z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

  Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej iBOSS24

  iBOSS24 umożliwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia. 
  W iBOSS24 można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.

  Dla kogo?

  Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości iBOSS24 z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

  Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej iBOSS24
  iBOSS24 umożliwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia. 
  W iBOSS24 można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać Wniosek o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.
 • Za pomocą wiadomości e-mail lub SMS dowiesz się o logowaniach, saldzie, stanie realizacji przelewów oraz o transakcjach oczekujących na podpisanie.

  Korzyści:

  • szybki dostęp  do informacji o saldzie bez konieczności logowania się do systemu.
  • informacja o wysyłanych zleceniach
  • informacja o zleceniach do podpisania
  • dodatkowe bezpieczeństwa poprzez informacje o logowaniu się Użytkowników,
  • informacja o wpływach z wskazanego rachunku
  • i wiele innych…

  Jak to działa?

  Konfiguracja ustawień powiadomień pozwala między innymi:

  • określić godzinę oraz dni, w których użytkownicy będą otrzymywać powiadomienie poprzez SMS/email o stanie salda,
  • określić kwotę graniczną, dla której przekazywane będą powiadomienia o realizacji przelewu/paczki przelewów.

  Powiadomienia zdefiniowane w ramach danego rachunku dotyczą wszystkich jego użytkowników.

  Ustawienie Powiadomień możliwe jest dla Użytkowników, którzy przekazali numer telefonu komórkowego oraz adres email.

  Dla kogo?

  Wszyscy Klienci korzystający z bankowości elektronicznej iBOSS24.

  Jak skorzystać?

  Usługę można uruchomić w systemie iBOSS24 za pomocą dyspozycji elektronicznej a następnie przechodząc do
  Ustawienia ogólne -> Administracja -> Konfiguracja powiadomień.

  Do włączenia usługi konieczne jest posiadanie uprawnień administratora.

  Po włączeniu globalnym można ustawić Powiadomienia SMS i email dla poszczególnych Użytkowników.

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną iBOSS24
  • korzystać z opcji Wniosków.
 • JPK czyli Jednolity Plik Kontrolny (JPK_WB ) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres.

  Korzyści:

  W bankowości elektronicznej iBOSS24 udostępniany jest plik JPK_WB - jednolity plik kontrolny dla wyciągów bankowych. Zawiera on informacje o przeprowadzonych transakcjach na rachunku bankowym przedsiębiorcy. JPK_WB posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie. Plik JPK_WB przesyła się w formie elektronicznej na żądanie organu skarbowego. Przekazanie pliku można wykonać korzystając z bezpłatnej aplikacji Klient JPK 2.0 albo na nośniku np. pendrive, płycie CD – zgodnie z wytycznymi organu skarbowego. Szczegółowe informacje dotyczące plików JPK są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  W iBOSS24 wyciąg w formacji JPK jest udostępniany bezpłatnie.

  Jak to działa?

  Pobranie pliku JPK będzie możliwe jeśli w iBOSS24 w zakładce ADMINISTRACJA w menu Dane teleadresowe JPK zostaną uzupełnione dane Firmy. Dane na tym ekranie są wymagane przez organy skarbowe. Jeśli jakaś wartość pola jest nieuzupełniona nie będzie możliwości wygenerowania pliku JPK. Jedną z obligatoryjnych danych jest KOD Urzędu Skarbowego. Podpowiedź z listą kodów Urzędów Skarbowych znajduje się w linku obok pola na wpisanie kodu, natomiast aktualna lista kodów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

  Dane Klienta zapisane w systemie bankowym są na tym ekranie uzupełniane automatycznie, puste pola należy uzupełnić – uprawnienie do tej opcji posiada tylko osoba z uprawnieniami Administratora po stronie Klienta. Wprowadzone na tym ekranie dane służą tylko do poprawnego wygenerowania pliku JPK. Ekran ten nie służy do zmiany danych teleadresowych firmy.

  Pobranie pliku:

  W zakładce RACHUNKI > wybrać Rachunek poprzez kliknięcie na jego nazwę i numer > zostaną wyświetlone Szczegóły rachunku > wybrać polecenie Eksport historii > na wyświetlonym ekranie Eksport historii rachunku należy określić zakres dat eksportowanych operacji, a w polu Format exportu (lista rozwijana) wybrać rodzaj: JPK > kliknąć Pobierz plik.

  Formatu pliku JPK nie ustawia się domyślnie w Parametrach aplikacji, wybiera się go od razu w opisanej powyżej ścieżce.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres ekocenter@bosbank.pl lub zadzwoń pod numer 22 520 35 00.

Wypełnij formularz kontaktowy