Promowana oferta

 • Konsolidacja rachunków

  Automatyczne przelewy środków pomiędzy rachunkami Twojej firmy
Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy
 • Umożliwia zwiększenie przychodów odsetkowych

 • Optymalnie wykorzystasz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy

 • Automatyczne przelewy środków pomiędzy rachunkami

Ważne informacje

 • Konsolidacja rachunków to produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości iBOSS24 z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów: 

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.
 • Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji
  • wypełnić i przekazać Wniosek oraz podpisać Umowę o świadczenie usługi konsolidacji Rachunków
  • podpisać umowę o świadczenie usługi konsolidacji rachunków.
 • Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.