Promowana oferta

SORBNET2 to system umożliwiający realizację wysokokwotowych zleceń płatniczych Sorbnet na kwotę równą lub wyższą niż 1.000.000 zł (z wyłączeniem płatności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz na rzecz organów podatkowych).
 • Główny system rozliczeniowy w Polsce

 • Szybka realizacja zleceń

Ważne informacje

  • W przypadku uznania zlecenia płatniczego za wyjątkowo pilne, dopuszczalna jest niższa kwota.
  • Sorbnet to bezpieczeństwo przekazu i możliwość przesłania środków w krótkim czasie także za pośrednictwem BOŚBank24 iBOSS.
 • Aby skorzystać z rozliczeń przelewu Sorbnet należy:

  • posiadać rachunek bieżący w Banku
  • korzystać z systemu bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS
  • jeśli dyspozycja przelewu Sorbnet jest realizowana w placówce Banku – w dyspozycji wskazać przelew Sorbnet
 • Zgodnie z obowiązującą Tabelą Opłat i Prowizji za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych.

 • Dokument do realizacji zlecenia Sorbnet stanowi standardowy wzór dyspozycji przelewu na którym należy dopisać „Sorbnet”