Promowana oferta

iBOSS24 to nowoczesny system bankowości elektronicznej dla przedsiębiorstw i jednostek sektora finansów publicznych umożliwiający zarządzanie finansami z siedziby firmy lub z dowolnego miejsca przez 24 godziny na dobę

Korzyści

 • Dostęp do rachunków bieżących i pomocniczych, kredytów oraz lokat bankowych

 • Podgląd lokat dealerskich

 • Wyciągi w najbardziej popularnych formatach (pdf, xml, liniowy, MT940, Elixir)

Skontaktuj się

iBOSS24 oferuje wiele nowoczesnych i bardzo przydatnych funkcjonalności, w tym:

 • Klienci Korporacyjni korzystają jednocześnie z wielu rachunków bankowych, zarówno bieżących, jak i pomocniczych, otwieranych i zamykanych na bieżąco w zależności od aktualnego zapotrzebowania. Otwarcie rachunku wiązało się z koniecznością złożenia papierowej dyspozycji, a w pewnych sytuacjach nawet podpisania aneksu do umowy.
  Klienci Banku Ochrony Środowiska mogą otwierać kolejne rachunki w BOŚBank24 iBOSS elektronicznie bez konieczności kontaktu z Doradcą.

  Jakie korzyści?

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku  Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną BOŚBank24 iBOSS
  • korzystać z opcji  Wniosków.

  Jak to działa?

  Założenie rachunku odbywa się poprzez wypełnienie Dyspozycji otwarcia Rachunku w BOŚBank24 iBOSS. Dyspozycja zawiera wszelkie informacje konieczne
  do otwarcia rachunku. Po realizacji dyspozycji numer nowego rachunku jest prezentowany w systemie Administrator systemu może od razu nadać do odpowiednie uprawnienia poszczególnym osobom. Dodatkowo w BOŚBank24 iBOSS otrzymują Państwo potwierdzenie otwarcia rachunku.

  Dla kogo?

  Wszyscy Klienci Korporacyjni oraz sektora Finansów Publicznych korzystający z bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z tej funkcji należy:

  • posiadać w Banku  Ochrony Środowiska rachunek główny
  • posiadać bankowość elektroniczną BOŚBank24 iBOSS
  • korzystać z opcji  Wniosków.
 • Zamiast dyspozycji papierowych dotyczących obsługi rachunku korzystaj z szybszych, prostszych, i bezpieczniejszych dyspozycji i wniosków elektronicznych. Za pomocą tej usługi założysz nowy rachunek, dodasz nowych użytkowników do systemu, ustawisz limity transakcji, zamówisz nowe urządzenie do logowania i wiele innych.

  Korzyści:

  • oszczędność czasu poświęcanego na załatwianie z bankiem spraw operacyjnych,
  • wygoda i przejrzystość formularzy elektronicznych dzięki mechanizmom pomagającym w ich wypełnianiu,
  • znacznie szybsza realizacja dyspozycji po stronie banku,
  • brak opłat za realizację dyspozycji elektronicznych.

  Szczegóły:

  Za pomocą systemu BOŚBank24 iBOSS można złożyć wnioski elektronicznie m.in.:

  • Opinia bankowa/zaświadczenia
  • Otwarcie Rachunku Pomocniczego lub lokacyjnego
  • Zmiana rachunku prowizyjnego
  • Otwarcie/zamknięcie lokaty Overnight
  • Dodanie Użytkownika
  • Ustawienie limitów transakcji
  • Ustawienie Powiadomień
  • Udostępnienie Rachunku
  • Usunięcie Użytkownika
  • Dyspozycje dotyczące wyciągów bankowych (udostępnienie, zmiana częstotliwości generowania danych)
  • Zamówienie urządzenia autoryzacyjnego
  • Zmiana danych Użytkownika
  • Wnioski dotyczące kart debetowych

  i wiele innych dyspozycji.

  Jak to działa?

  Dyspozycje i wnioski elektroniczne składane są w systemie BOŚBank24 iBOSS w sekcji: Wnioski.

  Wypełnione dyspozycje i wnioski elektroniczne wymagają akceptacji przez wcześniej wskazane osoby.

  Jak skorzystać?

  Wnioski elektroniczne to wygodna i przejrzysta forma składania dyspozycji. Dzięki złożeniu zlecenia w bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS można zaoszczędzić czas poświęcony na załatwianie z Bankiem spraw operacyjnych. Do korzystania z wniosków i dyspozycji elektronicznych konieczna jest zgoda w formie papierowej. Jeśli powyższa zgoda nie została złożona należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Korporacyjnych.

 • Usługa Masowe Płatności Przychodzące MPP to idealne rozwiązanie dla firm posiadających wielu płatników. Dzięki MPP możesz:

  • zidentyfikować zaległe płatności i
  • szybko otrzymać informację o wartości wpłat,

  Korzyści:

  • Obniżenie kosztów księgowych oraz archiwizacji dokumentów papierowych,
  • Zmniejszenie kosztów przetwarzania danych,
  • Wiarygodna, szybka i przejrzysta informacja o liczbie i wartości wpłat z tytułu swoich należności,
  • Zautomatyzowanie identyfikacji płatników,
  • Usystematyzowanie transferu danych eksportowanych z Banku do systemu księgowego,
  • Efektywna kontrola spływu należności,
  • Usystematyzowana ewidencja wpływów,
  • Szybka identyfikacja płatności,
  • Możliwość monitorowania płatności.

  Jak to działa?

  Masowe płatności przychodzące opierają się na jednym rachunku, na którym są wykonywane wszelkie płatności przez płatników. Dla każdego płatnika zostaje przyporządkowany indywidualny „rachunek wirtualny” - 26-cyfrowy numer składający się z:

  • części stałej:
   • 8-cyfrowy numer rozliczeniowy Banku
   • ID Klienta
  • części zmiennej:
   • 12-cyfrowy identyfikator płatnika
   • 2-cyfrowa liczba kontrolna

  Cześć zmienna jest definiowana przez Klienta.

  Płatnik reguluje swoje płatności korzystając z indywidualnego dedykowanego numeru wirtualnego  rachunku. System bankowy identyfikuje płatność na podstawie wirtualnego numeru rachunku i przeksięgowuje na wskazany rachunek. W systemie BOŚBank24 iBOSS dostępny jest raport zawierający szczegóły wszystkich płatności.

  Dla kogo?

  • Zakłady energetyczne,
  • Administratorzy spółdzielni i wspólnot,
  • Urzędy miast,
  • Operatorzy telefonii, telewizji i internetu,
  • Firmy świadczące usługi komunalne.
  • Szkoły wyższe, taneczne, językowe,
  • Siłownie.

  Jak skorzystać?

  Aby korzystać z Masowych płatności przychodzących (MPP) należy:

  • Posiadać rachunek bieżący oraz rachunek MPP w BOŚ Banku (istnieje możliwość prowadzenia usługi w ramach rachunku bieżącego),
  • Korzystać z Systemu Bankowości Elektronicznej BOŚBank24 iBOSS,
  • Uzgodnić z Bankiem warunki techniczne usługi MPP.
 • Przyznaj tylko wybranym użytkownikom dostęp do kwot, informacji o odbiorcach i innych danych dotyczących płatności realizowanych z tytułu wynagrodzeń. Pozostali użytkownicy zobaczą wyłącznie kwotę zbiorczą wszystkich przelewów z tytułu płac.

  Korzyści:

  • automatyzacja wypłat wynagrodzeń,
  • poufność transakcji dzięki utajnieniu płatności płacowych na wyciągach bankowych,
  • bezpieczeństwo informacji o realizowanych zleceniach - informacje są chronione odpowiednimi prawami i tylko dedykowane osoby mają do nich dostęp,
  • Integracja z systemem kadrowym pozwala na automatyczne wczytanie do BOŚBank24 iBOSS plików z przelewami płacowymi, wyeksportowanymi wcześniej z systemu HR, a po realizacji - rozksięgowanie w systemie HR informacji zwrotnej.

  Jak to działa?

  Lista pracowników
  W pierwszym kroku należy umieścić w systemie BOŚBank24 iBOSS listę pracowników w opcji Kontrahenci. Można utworzyć kilka list, np. Pracownicy kontraktowi, Pracownicy biurowi, Produkcja, itp. Dane pracowników można wpisać lub zaimportować do systemu BOŚBank24 iBOSS z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Płatności płacowe

  Płatności płacowe tworzy się poprzez wskazanie wcześniej przygotowanej Listy pracowników. Po wyświetleniu tej Listy należy tylko uzupełnić kwoty wynagrodzeń poszczególnych osób. Jeżeli kwoty wynagrodzeń są takie same dla całej listy, wystarczy kwotę jednokrotnie wpisać podczas wskazywania listy pracowników.

  Kwoty przelewów płacowych mogą zostać również zaimportowane z programu zewnętrznego (np. z systemu płacowego lub Excela).

  Dane dotyczące wynagrodzeń

  Dostęp do zrealizowanych płatności z tytułu wynagrodzeń mają tylko dedykowane osoby, którym nadano odpowiednie uprawnienia. Osoby te mogą przeglądać płatności i pobierać z systemu wykaz płac w postaci pliku. Pozostali użytkownicy w historii rachunku oraz na wyciągach widzą tylko kwoty zbiorcze wszystkich przelewów płacowych.

  Dla kogo?

  Funkcja systemu jest dostępna dla wszystkich Klientów. Korzystanie z przelewów płacowych nie wymaga otwarcia nowego rachunku.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • ustawić uprawnienia dla wskazanych pracowników w zakładce Administracji -> Uprawnienia Użytkowników:

 • Konsolidacja rachunków to idealne rozwiązanie z zakresu zarządzania płynnością oraz proste narzędzie umożliwiające zwiększenie przychodów odsetkowych. Dzięki automatycznym przeksięgowaniom całości lub części sald na jeden rachunek konsolidujący optymalnie wykorzystujesz salda na wszystkich rachunkach Twojej firmy.

  Korzyści:

  • przyspieszenie realizacji przepływów środków na rachunkach,
  • zwiększenie przychodów odsetkowych,
  • zmniejszenie / optymalizacja kosztów odsetkowych,
  • zarządzanie skonsolidowanymi środkami w rozproszonej strukturze rachunków,
  • utrzymanie autonomii finansowej jednostek podporządkowanych,
  • oszczędność czasu związana z wyeliminowaniem codziennego realizowania przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami.

  Jak to działa?

  Produkt bankowości transakcyjnej mający na celu optymalizację zarządzania saldami rachunków bieżących oraz pomocniczych (konsolidowanych) poprzez automatyczne przeksięgowanie całości lub wyznaczonej części sald tych rachunków na wybranym przez Klienta rachunku (konsolidującym).

  W ramach usługi proces konsolidacji może odbywać się:

  • automatycznie – salda rachunków pomocniczych konsolidowanych na koniec dnia operacyjne zostają automatycznie przeksięgowane na Rachunek główny konsolidujący
  • na żądanie Klienta – środki z Rachunków pomocniczych konsolidowanych mogą być konsolidowane na Rachunku głównym konsolidującym wielokrotnie w ciągu dnia operacyjnego, operacja dokonywana jest każdorazowo z inicjatywy Klienta za pośrednictwem bankowości BOŚBank24 iBOSS z poziomu Rachunku głównego konsolidującego.

  Środki w ramach usługi mogą być konsolidowane według określonych parametrów:

  • z wyznaczeniem kwoty osadu (wartość możliwa do ustawienia z poziomu każdego rachunku konsolidowanego). Kwota określa wartość środków, która zostanie na rachunku pomocniczym konsolidowanych po dokonaniu konsolidacji
  • minimalnej kwoty konsolidacji – określającą minimalną wartość salda, która będzie podlegać konsolidacji dla rachunku pomocniczego uczestniczącego w procesie. Jeżeli saldo rachunku pomocniczego konsolidowanego jest mniejsze niż minimalna kwota konsolidacji, konsolidacja nie zostanie zrealizowana.

  Ze względu na mechanizm działania Bank udostępnia:

  • konsolidację bez zwrotu - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący
  • konsolidację ze zwrotem - środki transferowane są w końcu dnia z rachunków pomocniczych konsolidowanych na rachunek główny konsolidujący. Na początek następnego dnia roboczego środki są automatycznie zwracane z rachunku głównego konsolidującego na rachunki pomocnicze konsolidowane.

  Konsolidacja w systemie bankowości elektronicznej BOŚBank24 iBOSS
  BOŚBank24 iBOSS umożliiwia włączanie i wyłączanie konsolidacji. Możliwe jest również wykonanie konsolidacji w dowolnym momencie dnia.  
  W BOŚBank24 iBOSS można również wygenerować raport z przeprowadzonych konsolidacji.

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN,
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji,
  • wypełnić i przekazać dyspozycję o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.

  Dla kogo?

  Usługa szczególnie przeznaczona jest dla Klientów posiadających więcej niż jeden rachunek bieżący i zainteresowanych automatycznymi przepływami środków pomiędzy tymi rachunkami.

  Jak skorzystać?

  Aby skorzystać z konsolidacji rachunków należy:

  • posiadać w Banku co najmniej rachunek bieżący i pomocniczy w PLN
  • uzgodnić z Bankiem techniczne zasady realizacji obsługi konsolidacji
  • wypełnić i przekazać Wniosek o świadczenie usługi konsolidacji rachunków oraz – w niektórych przypadkach – podpisać umowę konsolidacji.
 • Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być dokonywane 24h na dobę w naszych wrzutniach nocnych lub u naszych Podwykonawców, jak również w kasach w godzinach pracy naszych Placówek. System BOŚBank24 iBOSS umożliwia podgląd wpłat oraz zamówienie konwojów.

  Wypłaty gotówkowe w formie zamkniętej mogą być odbierane bezpośrednio z naszych placówek lub od naszych Podwykonawców. Gotówka może być odbierana przez Klienta osobiście lub też dostarczana do siedziby Klienta za pośrednictwem konwoju bankowego (Inkaso).

  Korzyści:

  • Poprawienie płynności finansowej i ograniczenie ryzyka związanego z przytrzymywaniem nadwyżek gotówkowych,
  • Niskie koszty obsługi i oszczędność czasu,
  • Obsługa gotówki w wielu walutach,
  • Możliwość poboru opłat i prowizji z dowolnego rachunku prowadzonego w walucie lub PLN,
  • Wiele kanałów obsługi gotówki (placówki Banku, lokalizacje Podwykonawcy Banku, wrzutnie nocne, inkaso),
  • Obsługa 24h na dobę w dowolnej lokalizacji w Polsce (inkaso),
  • Odpowiedzialność Banku za wartości pieniężne od momentu dostarczenia gotówki do Banku/Podwykonawcy Banku oraz podczas transportu gotówki (inkaso).

  Jak to działa?

  Korzystanie z pełnej obsługi gotówki w BOSBank24 iBOSS pozwala na korzystanie z wpłat/wypłat zamkniętych, zamówienia konwojów oraz awizowanie.

  W bankowości oprócz zamówienia gotówki można pobrać:

  • wszystkie podpisane z Bankiem dokumenty (Umowy, itp.) w zakładce Dokumenty/Raporty,
  • listę konwojentów wraz ze zdjęciami
  • wygenerowane samodzielnie raporty.

  Dla kogo?

  Obrót gotówkowy w formie zamkniętej to usługa poprawiająca płynność finansową Twojej firmy i zmniejszająca ryzyko związane z przetrzymywaniem nadwyżek gotówkowych. Usługa skierowana jest do Klientów, którzy posiadają obrót gotówkowy.

  Jak skorzystać?

  Aby móc skorzystać usługi niezbędne jest podpisanie umowy.
  Zamówienia gotówki w formie wpłaty lub wypłaty zamkniętej można dokonać w systemie BOŚBank24 iBOSS w zakładce Obsługa gotówki wskazując lokalizację, która zajmie się obrotem gotówki. Zamawiając usługę można skorzystać z konwoju lub bezpośredniego dostarczenia środków do banku.

  • Regulamin obrotu gotówkowego w formie zamkniętej – obowiązuje od 9 czerwca 2014 r.

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś klientem BOŚ napisz do nas przez BOŚBank24

Jeśli jesteś zainteresowany tym produktem napisz na adres [email protected]
lub zadzwoń pod numer 22 290 56 05.

Wypełnij formularz kontaktowy

Ważne informacje

 • Nowa metoda autoryzacji. Sierpień 2019 <>
  Nowe funkcjonalności. Październik 2018 <>
  Nowe funkcjonalności. Lipiec 2018 <>
  Przelewy krajowe (w tym US, ZUS),
  Przelewy zagraniczne (SWIFT, SEPA, TARGET2),
  Przelewy płacowe – składane w postaci paczki, szczegółowe informacje o jej zawartości udostępniane są tylko uprawnionym osobom, <
  >
  Przelewy grupowe – składane w postaci paczki transakcji do zdefiniowanych kontrahentów lub grup kontrahentów,
  Zlecenia stałe – składanie i obsługa dyspozycji dla określonej częstotliwości, kwoty oraz okresu wykonywania powtarzających się transakcji,
  Masowe Płatności Przychodzące (MPP) – proste zarządzanie płatnościami od wielu płatników z możliwością eksportu w formatach xml, liniowy, Elixir; rozbudowane kryteria wyszukiwania płatności; generator rachunków wirtualnych, << Zobacz więcej>>
  Dyspozycje i wnioski elektroniczne – prosta, szybka i bezpieczna forma obsługi umożliwiająca:
  Otwarcie nowego rachunku,
  Dodanie użytkownika, i wiele innych… << Zobacz więcej>>

  Obsługa gotówkowa w formie zamkniętej - efektywne zarządzanie gotówką w firmie, poprawiające płynność finansową i ograniczające ryzyko przetrzymywania nadwyżek gotówkowych. Daje również możliwość zamówienia gotówki w dowolnym Oddziale BOŚ Banku, <>
  Polecenia zapłaty – obsługa poleceń zapłaty po stronie wierzyciela,
  Konsolidowanie środków – eliminacja codziennych przelewów środków pomiędzy poszczególnymi rachunkami, przyspiesza przepływu środków i optymalizuje zarządzania saldami. Pozwala poprawić płynności i osiągnąć dodatkowe korzyści odsetkowe, <>
  Prowadzenie korespondencji z Bankiem,
  Powiadomienia SMS i e-mail – bezpośrednie informowanie na bieżąco, wybranym kanałem o wskazanych dyspozycjach i zdarzeniach na rachunkach np. o odrzuceniu przelewu, paczce przelewów gotowej do akceptacji, <>
  Zarządzanie uprawnieniami – różnicowanie uprawnień dla poszczególnych użytkowników systemu,
  Zarządzanie kartami kredytowymi - podgląd kart, historii operacji, wyciągów, możliwość zmiany limitu, spłaty rachunku karty kredytowej oraz konfiguracji automatycznej spłaty,
  Zarządzanie kartami debetowymi - podgląd kart, historii operacji, możliwość zmiany limitu,
  Zarządzanie bezpieczeństwem - podgląd historii czynności wykonywanych przez wszystkich użytkowników, kontrola dostępu adresów IP, zarządzanie limitami transakcji. <>

 • BOŚtoken. Jest to nowy, bezpieczny i wygodny token mobilny, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Google Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS. Aplikacja służy do logowania i autoryzacji dyspozycji w iBOSS24.


  Podpis kwalifikowany (Szafir, Sigillum, Unizeto) podpis elektroniczny - elektroniczny odpowiednik podpisu własnoręcznego. Służy do podpisywania dokumentów i umów, które mają moc prawną. Podpis elektroniczny spełniający warunki określone w ustawie o podpisie elektronicznym, musi być weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem oraz składany przy pomocy bezpiecznego urządzenia do składania podpisu.


  Wymagania dla użytkowników korzystających z podpisu elektronicznego:
  Do używania podpisu elektronicznego konieczna jest instalacja odpowiedniego komponentu, do czego konieczne może być posiadania praw administratora komputera.
  Zależnie od wykorzystywanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wymagania związane z instalacją komponentu do generowania podpisów elektronicznych są następujące:

  • System operacyjny: Microsoft Windows,
  • Przeglądarka:
   • Microsoft Internet Explorer
   • Mozilla Firefox - wymagane jest posiadanie oprogramowania Java, pozostały proces instalacji komponentu – taki sam jak w przypadku Ms Internet Explorer
   • Opera
   • Chrome*
  • instalacja maszyny wirtualnej Java produkcji Sun Microsystems, w wersji 1.4.2 lub nowszej. Oprogramowanie Java Runtime Environment można pobrać ze strony http://www.java.com/. Jest to niezbędne do uruchomienia appletu Java służącego do składania podpisów elektronicznych. Do instalacji maszyny wirtualnej wymagane są uprawnienia administracyjne. Instalacja komponentu taka sama jak w przypadku MS Internet Explorer.

  *Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i wyższej. Proszę o skorzystanie z Google Chrome poniżej wersji 45 lub innych dostępnych przeglądarek na rynku.


  Podpis niekwalifikowany (karta mikroprocesorowa) – karta mikroprocesorowa służąca do logowania i podpisywania dyspozycji w systemie. Logowanie do systemu oraz podpisywanie dyspozycji następuje za pomocą jednego PIN-u. Podpis wymaga wgrania poniższych sterowników.

  Sterowniki do czytników do kart będących nośnikami podpisu niekwalifikowanego:

  Instrukcje instalacji czytników:

 • iBOSS24 został zaprojektowany zgodnie z najnowszymi zasadami bezpieczeństwa i najlepszymi praktykami w tym zakresie. Wykorzystuje on wiele uzupełniających się wzajemnie mechanizmów, które razem zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa.

  Bezpieczeństwo zleceń realizowanych za pośrednictwem systemu jest gwarantowane przez:

  • Szyfrowane połączenie. Strona jest zaszyfrowana dzięki wykorzystaniu technologii SSL v3 (Secure Sockets Layer w wersji 3), która zapewnia integralność i poufność danych przekazywanych przez Internet,
  • Bezpieczne logowanie i autoryzację dyspozycji za pomocą różnych metody autoryzacji dopasowanych do potrzeb,
  • Rozbudowany system profili użytkowników umożliwiających zarządzanie prawami dostępu użytkowników do poszczególnych funkcji serwisu,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem – Można określić adres lub pulę adresów IP, z których możliwe będzie logowanie, np. tylko w miejscu pracy; dostęp do podglądu logowań i składanych dyspozycji,
  • Definiowanie schematów akceptacji, oddzielnie dla składanych zleceń i przesyłanych wniosków,
  • Indywidualnie ustawiane limity kwotowe pozwalają na ograniczenie uprawnień dla poszczególnych użytkowników.

  Zachęcamy do stosowania się do wskazanych zasad bezpieczeństwa.

  Wymagania techniczne:
  Aby system iBOSS24 działał prawidłowo konieczne są:

  • dostęp do Internetu;
  • przeglądarka internetowa (Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 20 lub nowszej, Chrome w wersji 26 lub nowszej*, Opera w wersji 12 lub nowszej) umożliwiająca stosowanie protokołu SSL 3.0 128-bit
  • system operacyjny Microsoft  Vista/ 7 / 8 lub nowszy.

  *Z powodu usunięcia obsługi wtyczek NPAPI z przeglądarki Google Chrome funkcja podpisów kwalifikowanych oraz niekwalifikowanych nie będzie obsługiwana w przeglądarce Google Chrome dla wersji 45 i nowszych. W przypadku posiadania Google Chrome w wersji 45 lub nowszej prosimy o korzystanie z systemu BOŚBank24 iBOSS za pomocą innych dostępnych przeglądarek na rynku.

  Ustawienia przeglądarek internetowych

 • W związku z wymogami ustawy o usługach płatniczych (tzw. PSD2) Bank jest zobowiązany wycofać z użytkowania tokeny sprzętowe oraz dotychczasowe tokeny mobilne stosowane w iBOSS24. Wymiana narzędzi musi odbyć się najpóźniej 14. września 2019r. Po tym terminie korzystanie z dotychczasowych narzędzi autoryzacji nie będzie możliwe.

  Jakie metody logowania i autoryzacji będą funkcjonowały po wymianie narzędzi?
  Po zakończeniu procesu wymiany narzędzi autoryzacji w systemie iBOSS24 będą działały: BOŚtoken (token mobilny), podpis kwalifikowany. Klienci, którzy posiadają obecnie podpis niekwalifikowany będą mogli nadal z niego korzystać aż do wygaśnięcia jego terminu ważności.

  Co to jest BOŚtoken?
  Jest to nowy, wygodny token mobilny o nazwie BOŚtoken, bezpłatna aplikacja pobierana z ze sklepu AppStore lub Google Play, instalowana na smartfonie z systemem Android lub iOS.

  W jaki sposób można skorzystać z BOŚtoken?
  BOŚtoken należy pobrać i zainstalować w smartfonie ze sklepu Google Play lub AppStore. Jest to bezpłatna aplikacja. Po zainstalowaniu aplikacja nie jest jeszcze aktywna, musi być zarejestrowana w Banku. Do tego służy jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24, które Bank wyśle SMS-em do Użytkownika systemu, na podstawie odpowiedniej dyspozycji. Należy zalogować się tym hasłem do iBOSS24 i wówczas wyświetlą dalsze instrukcje rejestracji BOŚtokena. Można też wspomóc się instrukcją BOŚtokena.

  W jaki sposób autoryzuje się logowania i inne dyspozycje w iBOSS24?
  Na ekranie dyspozycji (lub ekranie logowania) należy wcisnąć przycisk „podpisz”. Za chwilę  na smartfonie pojawi się powiadomienie PUSH. Należy je kliknąć i zalogować się do BOŚtoken za pomocą PIN-u, który został ustawiony podczas rejestracji BOŚtokena. Po zalogowaniu wyświetlą się szczegóły podpisywanej dyspozycji (np. logowanie, przelew, paczka, wniosek, itp.). Należy zaakceptować dyspozycję i ponownie wprowadzić PIN.

  Jak należy postąpić w przypadku utraty telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?
  Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88 i w pierwszej kolejności zablokować token mobilny. Następnie jeśli użytkownik będzie posiadać nowe urządzenie (telefon) na którym może zostać zainstalowana aplikacja BOŚtoken, nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Jak należy postąpić w przypadku wymiany telefonu, na którym znajdował się BOŚtoken?
  Jeśli posiadasz jeszcze swój poprzedni telefon, zaloguj się za pomocą BOŚtokena, który jest tam zainstalowany. Następnie w ustawieniach użytkownika należy dezaktywować urządzenie (dotychczasowy BOŚtoken). Po otrzymaniu SMS-em tymczasowego hasła należy aktywować BOŚtoken na nowym telefonie zgodnie z zgodnie z instrukcją.
  Można się również skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu
  22 543 34 88. Nasi konsultanci wyślą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję ponownej rejestracji urządzenia może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Jak odblokować BOŚtoken?
  Należy skontaktować się z Centrum Wsparcia Klientów Biznesowych pod numerem telefonu 22 543 34 88. Nasi konsultanci prześlą do Państwa SMS-em jednorazowe hasło do logowania do iBOSS24. Po zalogowaniu należy ponownie przejść proces rejestracji BOŚtokena, zgodnie z instrukcją. Dyspozycję odblokowania może też złożyć dla Państwa inna osoba w firmie, która po zalogowaniu do iBOSS24 złoży odpowiedni wniosek elektroniczny.

  Czy można korzystać z BOŚtokena na kilku telefonach?
  Nie. BOŚtoken może być zarejestrowany w danym momencie tylko na jednym smartfonie.

  Nie mam smartfona, na którym mógłbym zainstalować BOŚtoken. Jakie są inne metody logowania  i autoryzacji oprócz BOŚtokena?
  Klienci naszego Banku mogą logować się i autoryzować dyspozycje przy pomocy podpisu kwalifikowanego, wydawanego przez certyfikowany podmiot. Jeżeli nie posiadają Państwo jeszcze takiego podpisu, BOŚBank może pośredniczyć w zakupie podpisu Szafir wydawanego przez KIR S.A. Proszę jednak pamiętać, że czas od złożenia zamówienia na podpis do dostarczenia podpisu może wynosić od kilku do kilkunastu dni.

  Ile kosztuje BOŚtoken i podpis kwalifikowany?
  BOŚtoken jast bezpłatny. Korzystanie w iBOSS24 z podpisu kwalifikowanego jest bezpłatne, aczkolwiek należy ten podpis kupić w instytucji certyfikującej (np. KIR S.A.). Cena nowego podpisu kwalifikowanego w KIR S.A. wynosi od 250 zł do 350 zł w zależności od rodzaju oraz długości okresu na jaki został nabyty.

  Chcę korzystać z podpisu kwalifikowanego, co muszę zrobić?
  Jeśli nie posiadasz podpisu kwalifikowanego, możesz go zakupić samodzielnie u certyfikowanych wystawców podpisów lub zamówić podpis Szafir wydawany przez KIR u pracownika BOŚBanku.

  Do kiedy można korzystać z tokena sprzętowego i ‘starego’ tokena mobilnego (iBOSStoken)?
  Ostateczny termin nie może przekraczać 14 września 2019r. Bank jednak może zdecydować o wcześniejszym wyłączeniu tej możliwości.

  Co należy zrobić z tokenem sprzętowym po jego dezaktywacji?
  Token nie będzie mógł być ponownie użyty w jakimkolwiek innym systemie. Należy go przekazać do utylizacji w punktach selektywnej zbiórki odpadów w taki sam sposób, jak każde inne urządzenie elektroniczne.

  Na jakich smartfonach działa token mobilny?
  Na wszystkich modelach posiadających system Android lub iOS.

  Czy korzystanie z tokena mobilnego wymaga dostępu do internetu?
  Tak, BOŚtoken wymaga łączności internetowej telefonu. Może się połączyć z internetem np. za pomocą wifi.

  W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo BOŚtokena?
  BOŚtoken może być zainstalowany tylko na jednym smartfonie, które klient wskazuje podczas procesu rejestracji. Do jego uruchomienia wymagane jest odblokowanie telefonu oraz wprowadzenie do aplikacji numeru PIN ustalonego przez Użytkownika. System bankowości elektronicznej w trakcie autoryzacji sprawdza z jakiego urządzenia nawiązano połączenie i umożliwia autoryzację tylko z aparatu który wcześniej został zarejestrowany. Podczas autoryzacji transakcji na telefonie wyświetlane są jej dane szczegółowe np. treść przelewu.  Za pomocą BOŚtoken można podpisać tylko dyspozycje które są wyświetlone na ekranie komputera Użytkownika podpisującego dyspozycje.